A A A

Tere tulemast õppekavaveebi!

Veebilehel on teave alus-, põhi- ja üldkesk- ehk gümnaasiumihariduse ning kutsehariduse riiklike õppekavade kohta. Veebilehel on esitatud ka nüüdisaegse õpikäsituse rakendumist toetavad metoodilised artiklid nii ainevaldkondade kui ka erinevate kategooriate kaupa. Lisaks on toodud õppeprotsesside kirjeldused ja õpetaja töökava näidised õppetegevuse kavandamise ja korraldamise toetamiseks.

 

Tähelepanu! Seoses domeeni muutumisega võib dokumentide ja lehekülgede avamisel esineda tõrkeid. Kiire info saamiseks kirjutage palun hele.liiv-tellmann@hm.ee. Palume tekkivate tõrgete pärast vabandust ja püüame olukorra kiiresti lahendada!

 

Tähelepanu! Word-vormingus dokumentide vaatamiseks ja allalaadimiseks avage need uuel leheküljel (klikkides hiire paremal klahvil ja “ava uues aknas”), seejärel laaditakse dokument alla ja kogu sisu on nähtav. 


TÄHELEPANUÕppeprotsesside kirjeldused, mis toetavad 11. märtsil 2023 jõustunud PRÕK ja GRÕK ainevaldkonnakavade rakendamist, leiate HTMi õppekavade keskkonnast.