A A A

Tere tulemast õppekavaveebi!

Veebilehel on teave alus-, põhi- ja üldkesk- ehk gümnaasiumihariduse ning kutsehariduse riiklike õppekavade kohta. Veebilehel on esitatud ka nüüdisaegse õpikäsituse rakendumist toetavad metoodilised artiklid nii ainevaldkondade kui ka erinevate kategooriate kaupa. Lisaks on toodud õppeprotsesside kirjeldused ja õpetaja töökava näidised õppetegevuse kavandamise ja korraldamise toetamiseks.

 

Tähelepanu! Seoses domeeni muutumisega võib dokumentide ja lehekülgede avamisel esineda tõrkeid. Kiire info saamiseks kirjutage palun hele.liiv-tellmann@harno.ee. Palume tekkivate tõrgete pärast vabandust ja püüame olukorra kiiresti lahendada!

 

PDF- ja Word-vormingus dokumentide allalaadimiseks avage need uuel leheküljel, seejärel kuvatakse kogu allalaaditav sisu.