A A A

Meediapädevus


Meediapädevuseks nimetatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mille abil suudame mõista meid ümbritsevat infot, seda analüüsida ja kriitiliselt hinnata ning ise adekvaatselt edasi anda nii vastu võetud kui ka ise loodud sõnumeid.

Meediapädevuse toetamiseks on erinevates kanalites loodud palju mitmekülgseid materjale – videoloengutest mängudeni.

Siia lehele on koondatud mõned lingid heade partnerite materjalide ja üldiste meediapädevusega seotud teemade juurde.