A A A

Muukeelse õppija toetamine

Sellelt lehelt leiate viiteid materjalidele, mis aitavad toetada muu emakeelega õppijat eestikeelses koolis.

 1. Õpetajate lõimitud aine- ja keeleõpet, keelekümblust toetavad metoodilised materjalid
 2. Eesti keele teise keelena õpetajatele
 3. Kuulamisülesanded/videotunnid
 4. Ülesanded eksamiinfosüsteemis
 5. Sotsiaalmeedia
 6. Muukeelset õppijat toetavad videod
 7. Lapsevanemale

Laadi alla tervikdokument tekstifailina.

1. Õpetajate lõimitud aine- ja keeleõpet, keelekümblust toetavad metoodilised materjalid

2. Eesti keele teise keelena õpetajatele

3. Kuulamisülesanded/videotunnid

4. Ülesanded eksamiinfosüsteemis

Eksamiinfosüsteemi EIS keskkonnas leiduvad igapäevaseks kasutuseks sobivad ülesanded, mida võimalik kasutada üksikult, liites, testidena jne

Sisselogimine -> Minu töölaud ->vali vajalik aine ja sobivad ülesanded:

5. Sotsiaalmeedia

 • FACEBOOK grupp õpetajatele „Дистанционное обучение (Эстония 2020)“
 • FACEBOOK grupp õpetajatele „Eesti keel teise keelena“
 • FACEBOOK grupp õpetajatele „Keelekümblusõpetajate võrgustik“ (õpetajad, kes töötavad muukeelsete õpilastega eesti keeles)

6. Muukeelset õppijat toetavad videod

 • Vebinar keelekümblusest – soovitused ja õpetajate kogemused.
 • Videotes “10 nõuannet” annab Innove õpetajatele, lapsevanematele, peredele ja õpilastele nõu riikliku eriolukorra ajal Eesti koolides kehtiva distantsõppega toimetulekuks.
  • VIDEO õpetajale inglise keeles
  • VIDEO õpetajale vene keeles
 • VIDEOD seminaridest, kuidas toetada iseseisvat õppimist:
  I kooliaste
  II kooliaste
  III kooliaste

7. Lapsevanemale

 • Videotes “10 nõuannet” annab Harno (endine Innove) õpetajatele, lapsevanematele, peredele ja õpilastele nõu riikliku eriolukorra ajal Eesti koolides kehtiva distantsõppega toimetulekuks.
 • VIDEO lapsevanemale inglise keeles
 • VIDEO lapsevanemale vene keeles
 • VIDEO õpilasele inglise keeles
 • VIDEO õpilasele vene keeles
 • VIDEO perele vene keeles
 • 15. märtsil lapsevanematele toimunud VEEBISEMINAR „Kuidas toetada last e-õppes“ eesti ja vene keeles
 • ARTIKKEL lapsevanematele „How can parents support their children during distant learning?“
 • ARTIKKEL lapsevanematele „Как родители могут поддержать своего ребёнка во время дистанционного обучения?
 • ARTIKKEL lapsevanematele „How to talk to children about Coronavirus“
 • ARTIKKEL lapsevanematele „С детьми можно делиться информацией о короне …“
 • KKK lapsevanemale „Q&A for parents about studies at home“
 • KKK lapsevanemale „Как помочь ребенку на домашнем обучении?“
 • FACEBOOK grupp lapsevanematele „Kodune distantsõpe“ (eesti keeles, aga viitab kasulikele linkidele)
 • FACEBOOK grupp lapsevanematele „Remote learning – Education Nation“