A A A

Lõimiv koostöö koolis ja lasteaias

Sisukord

Saatesõna, Kai Võlli

Seoste märkamisest ja loomisest sidusama maailmavaate kujunemiseni, Pille Liblik

I osa Enesekindlus kujuneb kasvamisväest ja usaldusest

Lõiming kui koostöökogemus: lõimingu kavandamine, lõimingu rakendamine, Anu Sarap

Tulevikuoskuste kujunemise toetamine lasteaias, Kristina Mägi

Õppimine algab ühisosa leidmisest:  näiteid õpetaja igapäevatööst, Irene Artma

II osa Johannes Käisi jälgedes

Johannes Käisi pedagoogiliste põhimõtete rakendamisvõimalusi nüüdisaegses õppes, Luule Niinesalu

Üldõpetus loob õppimise rõõmu. Kuidas me seda teeme? Jaana Leemet, Ketter Leemet

Üldõpetusega läbi kolme aastakümne ja kolme kooli. Elu muutev kohtumine Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtetega, Kaie Kubri

Üks õpetamise lugu, Elve Kukk, Elina Veering

III osa Lõimingu alused erakooli õppekavas ja igapäevatöös

Lõimingu kaudu geeniusi avastamas, Tiia Lepik, Brita Pärtel

Emili projektõppest ja lõimingust ehk igikestev püüe ideaalide poole, Indrek Lillemägi, Maria Kurisoo

Kogupäevakool õpib loovalt lõimides, Silva Kolk

IV osa Uusi metoodikatuuli

Üldõpetuslik tööviis algklassides, Marja Popov

Lõimingu võlu ja valu, Kristi Mumm

Lõiming tasakaalus ja tervikliku isiksuse arendamisel, Kristi Laanemäe

Terviklik haridus Gunter Pauli lugude järgi õppimise kaudu ehk tervikliku õppe programm „Seiklus”, Margit Randmaa

V osa Sisu, keel ja õpioskused kui loomulik lõimumine

Õpioskuste ja keele lõiming kolmanda kooliastme ainetunnis, Anu Parts

Lõimitud õppe lõpmatu kurv, Anu Vau

Õpetajate koostöö teemaõppe rakendamisel, Natalia Presnetsova

Õpetajate koostöökogemus lõimingu rakendamisel, Nataliya Lobosok, Diana Astok

Innustav lõimimise mustrimaailm, Tatjana Kodas, Valentina Tubin

Erinevad keelekümbluslood, Viktoria Belitšev, Katre Jürgenson

Autoritest