A A A

E-koduõppe info

Õppekavaveebis aitavad tunde planeerida ja annavad materjaliviiteid oma ala meistrite poolt koostatud õppeprotsesside kirjeldused.

Kiire info e-koduõppe kohta leiad HITSA korduma kippuvate küsimuste alt. Sealt leiate ka lingid juba toimunud infovebinaride salvestustega.

Oleme koostanud ka ainevaldkondade tabeli, kus on väike osa internetis olevatest e-materjalidest ja keskkondadest. Täiendame tabelit jooksvalt, kõik kommentaarid on oodatud.

Abiks on ka eksamite infosüsteem EIS ja e-koolikott.

Lihtsustatud ja toimetulekuõppele sobivat õppevara leiad www.hev.edu.ee.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnike vastused Facebooki kommentaariumis

Info ja nõuanded vanematele oma lapse toetamiseks COVID-19 pandeemia ajal Innove.ee uudised.

Loodud on venekeelne Facebooki grupp Дистанционное обучение (Эстония 2020).

Vahelugemiseks nii lapsevanemana kui ka õpetajana soovitusi mittedigitaalseks ja kombineeritud kodusõppe korralduseks.