Mis on keelekümblus?

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) viis, mille puhul kasutatakse hariduse omandamisel kahte või enamat keelt.

Eesti keelekümblusprogramm kutsuti ellu 1998. aastal, et toetada igaühe põhiseaduslikku õigust saada eestikeelset õpetust.

Loe keelekümblusest täpsemalt:

Dokumendi saad trükivariandis alla laadida siin: