A A A

Eriõpe ja kaasav haridus

Pdf formaadis dokumentide allalaadimiseks avage need uuel leheküljel, seejärel kuvatakse kogu allalaaditav sisu.

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Eesti keel lihtsustatud õppes

Matemaatika lihtsustatud õppes

Loodusõpetus lihtsustatud õppes

Inimeseõpetus lihtsustatud õppes

Toimetulekuõppe soovituslik aineraamat

***************************

Õpiraskustega õpilaste toetamine põhikoolis.
Ainealased metoodilised ja õppematerjalid.

Individuaalne õppekava  Tähelepanu! Hetkel ei toimi juhendis lk 54 toodud link www.keelemapp.ee, toimiv link on siin: keelemapp.

Lihtsustatud ja toimetulekuõppele sobivat õppevara leiab www.hev.edu.ee.

Valikõppeaine “Digioskuste õpe lihtsustatud õppes” 

Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse uuring
Uuringufirma CentAR uuring Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel, avaldatud jaanuaris 2017.

Õppe individualiseerimine ja õpitugi, 2016. Rahvusvahelise projekti “Kvaliteetharidus sotsiaalses riskis olevatele lastele. Individualiseerimine ja õpitugi. 2014–2016”. Kogumik.

Sama kogumik vene keeles:

Качественное образование для детей в социальном риске. Индивидуализация и поддержка обучения.

Качественное образование для детей в социальном риске. Bспомогательные материалы.