A A A

Keele ja kirjanduse õppeprotsessid

Juhul, kui teil on õppeprotsessi kirjelduste kohta ettepanekuid või leiate vigaseid viiteid, andke nendest palun teada e-posti aadressil oppekava@innove.ee.

 

Eesti keel ja kirjandus põhikoolis

Eesti keel I kooliaste, 1. klass

Eesti keel I kooliaste, 1. klass

Eesti keel I kooliaste, 2. klass

Eesti keel I kooliaste, 2. klass

Eesti keel I kooliaste, 3. klass

Eesti keel I kooliaste, 3. klass

Eesti keel II kooliaste, 4. klass

Eesti keel II kooliaste, 4. klass

Eesti keel II kooliaste, 5. klass

Eesti keel II kooliaste, 5. klass

Eesti keel II kooliaste, 6. klass

Eesti keel II kooliaste, 6. klass

Eesti keel III kooliaste, 7. klass

Eesti keel III kooliaste, 7. klass

Eesti keel III kooliaste, 8. klass

Eesti keel III kooliaste, 8. klass

Eesti keel III kooliaste, 9. klass

Eesti keel III kooliaste, 9. klass

Kirjandus II kooliaste

Kirjandus II kooliaste

Kirjandus III kooliaste

Kirjandus III kooliaste

Eesti keel ja kirjandus gümnaasiumis

I kursus “Keel ja ühiskond”

I kursus “Keel ja ühiskond”

II kursus “Meedia ja mõjutamine”

II kursus “Meedia ja mõjutamine”

III kursus “Teksti keel ja stiil”

III kursus “Teksti keel ja stiil”

IV kursus “Praktiline eesti keel I”

IV kursus “Praktiline eesti keel I”

V kursus “Praktiline eesti keel II”

V kursus “Praktiline eesti keel II”

VI kursus “Praktiline eesti keel III”

VI kursus “Praktiline eesti keel III”

I kursus “Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine”

I kursus “Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine”

II kursus “Kirjandus antiigist 19. sajandi lõpuni”

II kursus “Kirjandus antiigist 19. sajandi lõpuni”

III kursus “Kirjanduse põhiliigid ja žanrid”

III kursus “Kirjanduse põhiliigid ja žanrid”

IV kursus “20. sajandi kirjandus”

IV kursus “20. sajandi kirjandus”

V kursus “Uuem kirjandus”

V kursus “Uuem kirjandus”

Tervikteoste analüüs gümnaasiumis

Tervikteoste analüüs gümnaasiumis

Valikkursus “Kirjandus ja ühiskond”

Valikkursus “Kirjandus ja ühiskond”

Valikkursus “Müüt ja kirjandus”

Valikkursus “Müüt ja kirjandus”

Valikkursus “Draama ja teater”

Valikkursus “Draama ja teater”

Valikkursus “Kirjandus ja film”

Valikkursus “Kirjandus ja film”

Valikkursus Kõne ja väitlus

Valikkursus Töö tekstidega, tööversioon 2015

Valikkursus Töö tekstidega, tööversioon 2015

Valikkursus Eesti Keele allkeeled, tööversioon 2015

Valikkursus Eesti Keele allkeeled, tööversioon 2015

Vene keel emakeelena

Vene keel I kooliaste

Vene keel I kooliaste

Vene keel II kooliaste

Vene keel II kooliaste

Vene keel III kooliaste

Vene keel III kooliaste

Kirjandus vene õppekeelega koolis

Kirjandus II kooliaste

Kirjandus II kooliaste

Kirjandus III kooliaste

Kirjandus III kooliaste

Vene keel ja kirjandus, gümnaasium

Vene keel gümnaasiumis

Vene keel gümnaasiumis

Kirjandus vene õppekeelega gümnaasiumis

Kirjandus vene õppekeelega gümmnaasiumis