A A A

Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaanne 2023

Euroopa keeleõppe raamdokumenti täiendav ja edasiarendav sõsarväljaanne on tõlgitud eesti keelde ja ootab kasutajate tagasisidet.

Euroopa keeleõppe raamdokument, mis avaldati inglise ja prantsuse keeles 2001. a ja eesti keeles 2007. a, on võõrkeeleõppe valdkonna olulisemaid rahvusvahelisi tööriistu. 2020. a valminud raamdokumendi sõsarväljaanne sisaldab arvukaid uuendusi ja täiendusi. Nüüd on see tõlgitud ka eesti keelde. Soovitame raamdokumenti rakendades edaspidi lähtuda sõsarväljaandest, seda eriti tasemekirjeldusi kasutades. Algses raamdokumendis kirjeldatud keeleõppe üldised põhimõtted on endiselt kehtivad.

Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaanne eesti keeles.