A A A

Kunstiainete õppeprotsessid

Juhul, kui teil on õppeprotsessi kirjelduste kohta ettepanekuid või leiate vigaseid viiteid, andke nendest palun teada e-posti aadressil oppekava@innove.ee.

 

Põhikool

Muusikaõpetus

Muusikaõpetus I kooliaste

Muusikaõpetus I kooliaste

Muusikaõpetus II kooliaste

Muusikaõpetus II kooliaste

Muusikaõpetus III kooliaste

Muusikaõpetus III kooliaste

 

Kunstiõpetus

Kunstiõpetus põhikoolis

Kunstiõpetus põhikoolis

 

Gümnaasium

Muusika

Muusika, gümnaasium

Muusika, gümnaasium

 

Kunst

Kunst, gümnaasium

Kunst, gümnaasium

 

Valikkursused

Disain ja protsess 2016

Arhitektuur kui elukeskkond, 2016