Õpilaste üldpädevuste arendamine – tee õpetaja elu parendamiseks