A A A

Meediapädevuse nädal 2021

Igapäevane elu on kolinud üha rohkem virtuaalsesse maailma. Me kuuleme, näeme ja saame kogeda paljutki kättesaamatut nagu see oleks siinsamas. Õpime ja õpetame distantsilt, olles justkui samal ajal samas
aegruumis, kuid siiski üksteisest eemal. Digimaailm annab meile vabaduse, kuid seejuures nõuab juba võimalikult varases eas vastutust, ennastjuhtivust ja analüüsivõimet. Selleks, et kiirelt uuenevas keskkonnas
toime tulla, vajame erinevaid pädevusi. Üks neist on meediapädevus, mis aitab mõista ja mõtestada maailmast tulevat teavet ning korrastada sõnumeid, mida me ise maailmale saadame.
22.–28. märtsil 2021 toimub meediapädevuse võrgustiku koosloomes juba kolmas meediapädevuse nädal, mis on seotud üle-euroopalise meediapädevuse nädalaga.

Selleaastased teemad, millele keskendutakse, on järgmised:

  • tehisintellekt ja andmekirjaoskus;
  • netikett (sh veebipõhistes tundides ja aruteludes);
  • meedia- ja infokirjaoskus;
  • kuidas hoida online ja offline elu vahel tasakaalu;
  • digitaalne jalajälg ja kuvand internetis;
  • sotsiaalmeedia negatiivsed mõjud.

Meediapädevuse nädalal toimuvate sündmuste kava.

Logokonkurss on lõppenud. Vaata, millised olid parimad kavandid.

Siia on koondatud meediapädevuse lisamaterjalid.

Varasematest tegevustest loe siit: Meediapädevuse nädal 2019 ja 2020