A A A

Meediapädevuse nädala logokonkurss

Meediapädevuse nädal ootab oma logo!

Aitäh kõigile osalejatele! Konkurss on lõppenud, vaata parimaid kavandeid.

Soovime kujundada ühtse meediapädevuse nädala logo, mis kõnetaks iga vanuseastet ja rõhutaks igaühe meie vastutust meediakäitumises. Seetõttu palume, armas õpetaja, et mõtiskleksite oma õppijatega meediapädevuse olemuse üle ja osaleksite logo loomise konkursil.

Tingimused:

  • Võistlustöö peab olema vähemalt 20 x 20 cm, JPG või TIF formaadis.
  • Logo sobib kasutamiseks veebis ja erinevate meediatoodete signatuurides (treilerid, esitlused jmt).
  • Konkursi võitnud logo võetakse kasutusele meediapädevuse nädala sümboolikana koos kõigi autoriõigustega.
  • Osaleda võivad nii üldharidus-. kutse- kui ka huvikoolide õpilased üksi või rühmas, kasutada võib nii õpetajate, noorsootöötajate kui ka huviringide juhendajate abi.

Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

  • logo seotus meedipädevusega;
  • logo atraktiivsus ja mõistetavus;
  • logo originaalsus ja kaasaegsus;
  • logo kasutamise võimalusterohkus eri meediumites.

Parimat kavandit, mis vastab kõikidele kriteeriumitele, täiendatakse professionaalses büroos ja sellest saab meediapädevuse nädala ametlik tunnus.

Võistlustööd palume saata hiljemalt 4. märtsil aadressile hele.liiv-tellmann@harno.ee. Kaaskirja palume lisada järgmised andmed:
töö autori nimi,
vanus,
kool,
kontakttelefon
e-postiaadress
juhendaja (koolist, huvikoolist vm).

Vaimu värskendamiseks ja meediapädevuse mõtestamiseks võite tutvuda eelmistel meediapädevuse nädalatel toimunud sündmustega siin.

Parimate logokavandite loojad saavad valida endale ise auhinnaks kinkepiletid kas AHHAA keskusesse Tartus või Energia Avastuskeskusesse ja PROTO Avastustehasesse Tallinnas.

Jagage seda infot, et kõik soovijad saaksid osaleda!

Konkurss korraldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Riigikantselei ning Haridus- ja Noorteameti koostöös.