A A A

Rahvusvaheline küberturvalisuse projekt WHAT the HACK?!

Kirke Kasari, Haridus- ja Noorteameti projektijuht

Käimas on põnev rahvusvaheline küberturvalisuse projekt, millega soovitakse tugevdada kutseõppest tulevate noorte IT-spetsialistide oskusi tööturu vajadustest lähtuvalt.

Küberkuritegevus on maailmas üha suurenev probleem – 21. sajandi ühiskond sõltub paljuski  infotehnoloogiast ja internetist, mistõttu on ka küberturvalisusega seotud ohtudega tegelemine muutunud päev-päevalt aina olulisemaks nii Euroopa Liidus kui ka kogu ülejäänud maailmas.

Oktoobris 2020 avaldatud Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) aastaaruandest selgub, et küberrünnakud on muutunud aina keerukamaks, sihipärasemaks ja veelgi laialdasemaks, jäädes sageli avastamata. Sagenenud on ka andmepüük sotsiaalmeedia platvormidelt ja rünnakud üksikisikute, ettevõtete, tervishoiuteenuste ja valitsuste vastu.

Märkimisväärselt aitas küberkuritegevusele kaasa ka COVID-19 pandeemia. Muuhulgas hakkas laialdaselt levima viiruseteemaline rämpspost, mille pahatahtlike failimanuste ja linkide abil üritatakse kasutajad suunata õngitsussaitidele või arvutisse pahavara allalaadima. Hulgaliselt tekkis juurde erinevaid võltsveebipoode. Pandeemiaga suurenes ka küberkiusamise ja väljapressimise juhtumite arv, mille sihtmärgiks on sageli just noorem põlvkond laialdase mobiiltehnoloogia ja digitaalsete platvormide kasutamise tõttu distantsõppe ajal.

Sel põhjusel on ka üha suurenevaks väljakutseks maailmale küberturbespetsialistide puudus. Uuringu kohaselt jääb Euroopas aastal 2022 puudu juba 350 000 küberturbespetsialisti. Täna aga ei tegeleta veel piisavalt küberturbetalentide arendamisega haridusvaldkonnas ja sageli võib taolisi talente leida hoopis mässumeelsete iseõppinud häkkerite hulgast.

Viimane on ka põhjuseks, miks Hollandis asuv Friesland College taotles Erasmus+ KA2 „Strateegiline koostöö“ programmist rahastust, et ellu kutsuda rahvusvaheline koostööprojekt “WHAT THE HACK?!”, mille missioon on muuta küberruum turvalisemaks ning pakkuda noortele mitmekesisemaid karjäärivõimalusi küberturbes. Projekt on suunatud peamiselt kutseõppe- ja NEET-noortele (15.–29.-aastased mittetöötavad, mitteõppivad ja koolitustel mitteosalevad noored).

Lisaks Friesland College’le on projektiga seotud Learning Hub Friesland Foundation, Foundation for Cybersafety Northern Netherlands ja Fanaad Hollandist, GO! Technisch Atheneum Zavelenberg Belgiast, Cebanc Hispaaniast ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus ning Haridus- ja Noorteamet Eestist.

2019. aasta septembris alguse saanud ja 2022. aasta lõpuni kestval projektil on ambitsioonikad eesmärgid. Soovitakse arendada kutseõppest tulevate noorte IT-spetsialistide oskusi tööturuvajadustest lähtuvalt (luues selleks õppematerjale küberturvalisuse ja eetilise häkkimise teemadel). Asutada partnerriikides eraldiseisvad IT-koosõppimiskeskused ehk Hack Lab’id (luues juhendid Hack Lab’i rajamiseks).

Lisaks, kaasata projekti NEET-noori, tõsta erinevate kampaaniate kaudu teadlikkust küberhügieenist ja ‑ohutusest, arendada haridusasutuste, ettevõtete ja omavalitsuste koostööd. Edendada IT-spetsialistide seas elukestvat õpet, arendades nende pedagoogilist kompetentsi ja valmistada nad ette tulevasteks Hack Lab-i juhendajateks jpm.

Maailmas valitseva pandeemia tõttu on küll mõningad projekti tegevused, nagu väliskohtumised, edasi lükkunud, kuid tänaseks on jõudsalt edasi liigutud õppematerjalide loomisega. Projekti raames tõlgitakse inglise keelde ka Tiia Sõmeri, Birgy Lorenzi, Sten Mäsesi, ja Triin Muulmanni poolt loodud “Küberkaitse ainekava”, mis on kasutusel paljudes Eesti koolides ja nüüd pälvinud ka välismaa haridusekspertide tähelepanu.

Hiljuti korraldati projektis osalevatele õpilastele ka veebipõhine rahvusvaheline õppetegevus „Capture the Flag“, mille raames kõnelesid mitmed valdkonna eksperdid ning noortel avanes võimalus omavahel võistelda – ühel pool korraldada küberrünnak ja teisel pool seda rünnakut oskuslikult tõrjuda.

Projekti lõppedes on kõigile kasutamiseks saadaval järgnevad avatud õppematerjalid:

• WHAT THE HACK?! küberturbe õppeprogramm kutseõppuritele

• WHAT THE HACK?! juhend Hack Lab-i asutamiseks oma piirkonnas

• WHAT THE HACK?! õppeprogramm tulevastele Hack Lab-ide juhendajatele

• WHAT THE HACK?! online-platvorm

Eestis on Hack Lab juba avatud

Soovitused, kuidas kaitsta end küberrünnakute eest