A A A

Eestis on Hack Lab juba avatud

CTF Pärnu MTÜ, mis on pea 3 aastat korraldanud üle Eesti mitmeid küberturbevõistlusi, -koolitusi ja teisi üritusi, avas möödunud sügisel Pärnus esimese Hack Lab’i ehk “Hackerspace Pärnu”. Tegemist on mitteformaalse koosõppimiskeskusega, kus infotehnoloogia- ja küberturbe­huvilised saavad kohtuda, koos õppida ja midagi huvitavat ette võtta või niisama mõne idee kallal nokitseda. Hackerspace asub Pärnu Noorte- ja Innovatsioonikeskus HUUB ruumides.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infotehnoloogia ja küberturvalisuse õpetaja ning Hackerspace’i eestvedaja Oliver Kikase sõnul käivad Hackerspace’is peamiselt kutse- ja üldhariduskoolide noored, kellel on huvi arvutite vastu, kes on varem kodus või mujal sellega vabast ajast tegelenud, kuid soovivad end nüüd edasi arendada. Noorte kõrval kohtab siin ka vanemaid inimesi, kellele info­tehnoloogia on lihtsalt elustiil.

Noorte jaoks on Hackerspace koht, kus leida sarnaselt mõtlejaid ja uusi sõpru, avastada infotehnoloogiat kui karjääri suunda, katsetada ja arendada oma ideid või lihtsalt mõnusalt vaba aega veeta.

Koosõppimiskeskuses saavad külastajad kasutada arvuteid, 3D-printerit ja elektroonika töövahendeid. Lisaks korraldatakse erinevaid IT-suunalisi töötubasid, kus õpetatakse programmeerimist, küberturvalisust, aga ka arvutivõrke ja riistvara. Detsembri lõpus toimus näiteks töötuba, kus osalejad valmistasid seadme, mis skaneerib ümberkaudseid wifi-võrke ja hindab nende turvalisust.

Peale töötubade ja kooskäimise korraldatakse ka küberturbevõistlusi ning -seminare (hetkel toimuvad need küll internetis, mis omakorda on võimaldanud osalemist ka inimestel, kes ei ela Pärnu linnas). Väga populaarseks on osutunud vebinaridesari “Cyber Stories”, kus erinevad külalised räägivad oma teekonnast küberturbeni. Antud sarjas on üles astunud mitmed oma ala tippspetsialistid nii Eestist kui ka välismaalt.

Hinnangute kohaselt on aastaks 2030 maailmas internetiga ühendatud 125 miljardit seadet. Taoline ühenduvus toob endaga kaasa kindlasti mitmeid positiivseid arenguid, kuid kahjuks võimaldab ka küberkuritegevusel laialdasemalt levida. Igal inimesel on võimalik end kaitsta, olles teadlik ohtudest ja võimalustest, kuidas neid vältida.

Soovitused, kuidas kaitsta end küberrünnakute eest

Tagasi artikli algusesse