Soovitusi ja näiteid loovtööde läbiviimiseks põhikoolis, 2017