A A A

Valikkursus „Identiteet ja eesti kirjandus“

Valikkursus „Identiteet ja eesti kirjandus“ käsitleb kirjandust kui identiteediloome vahendit, mis nii kujutab kui ka kujundab individuaalseid ja kollektiivseid identiteete, sh sotsiaalset, rahvuslikku, kultuurilist identiteeti. Identiteet on määratletav kui suhe teise, see kujuneb dialoogilise protsessi käigus samastumiste ja eristumiste pingeväljas.
Tänapäeva maailmas, kus identiteediküsimused on muutunud järjest probleemsemaks, seetõttu ka aktuaalsemaks, on oluline teada ja mõista nii mineviku kui ka oleviku kirjandustekstidesse talletatud individuaalset ja kollektiivset mälukogemust. Valikkursuse jooksul jälgitakse identiteedi kujunemist eesti kirjandusajaloo eri etappidel.

Valikkursuse koostasid:
– Ivika Hein, Miina Härma Gümnaasium
– Anu Kell, Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi Gümnaasium
– Andrus Org, PhD, Tartu Ülikool

Valikkursuse “Identiteet ja eesti kirjandus” ainekava ja õppeprotsessi kirjeldus.