A A A

Valminud on uuendatud kehalise kasvatuse ainekava toetav ujumise õppeprotsessi kirjeldus

Kehalise kasvatuse ainekava uuendamise üks oluline eesmärk on õpilaste ujumisoskus arendamine. Uuendatud ainekava järgi on ujumistundides varasemast rohkem veeohutuse ja inimeseõpetuse lõimimist ning õpilaste üldpädevuste arendamist. Uuenduse toetuseks on juhendmaterjalina valminud ujumise õppeprotsessi kirjeldus.

 

Õppeprotsessi kirjeldus – ujumine

Õppeprotsessi kirjeldus – ujumine

 

Vt lisaks Uuendatud kehalise kasvatuse ainekava rakendamine tagab õpilasele ujumisoskuse