A A A

Valminud on lähteülesanne riiklike õppekavade ainekavade arendamise kontseptsiooni koostamiseks

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkonnas kiideti 8. nov 2016 heaks lähteülesanne kontseptsiooni „Põhikooli ja gümnaasiumi ainekavade arendamine riiklike õppekavade üldosade põhimõtete rakendamise jõustamiseks aineõpetuses” koostamiseks.

Loe lähteülesannet: Lähteülesanne RÕK ainekavade kontseptsiooni loomiseks