A A A

Valminud on juhendmaterjal "Ettevõtluspädevuse maatriksi alapädevused õppeprotsessi kirjelduses"