A A A

Valikkursuste kavad

Alates 2015. aastast tänaseni on erinevate huvigruppide ja ainespetsialistide poolt koostatud mitmeid valdkondade-siseseid ja -üleseid valikkursuseid. Õppetööd rikastava ja võimalusi pakkuva valiku leiad õppekava infoportaali valikkursuste lehelt. Töö valikute pakkumise avardamiseks jätkub.

4. märts 2020