A A A

Üldpädevuste kujundamisest aineõpetuses

Üldpädevuste kujundamisest aineõpetuses

Tallinna Ülikool, 2017

 

Õppematerjal ülpädevuste kujundamise toetamiseks õpetajakoolituse erialade üliõpilastele

Koostaja-toimetaja Merilin Aruvee

 

Autorid:

Katrin Poom-Valickis, Eessõna

Mare Oja, Sissejuhatus

Ene Hiiepuu, Merilin Aruvee, Kristiina Bernhardt, „Üldpädevuste kujundamisest eesti keele ja kirjanduse tundides“

Tiiu Kaljas, Sirje Piht, „Üldpädevuste kujundamisest matemaatikas“

Kateryn Mänd, Merle Jung, Liljana Skopinskaja, „Üldpädevuste kujundamisest võõrkeeleõppes“

Mare Oja, „Üldpädevuste kujundamisest ajaloos ja ühiskonnaõpetuses

Ene Lind, Kristi Paas, „Üldpädevuste kujundamisest kästiöös ja kodunduses“

Kristi Laanemäe, „Üldpädevuste kujundamisest kunstiõpetuses“

Retsenseerinud Grete Arro, Maarja Tinn, Elle Kaljuste, Sirje Kaljula

Õppematerjal on valminud ESF Eduko osana projektist „Üldpädevuste arendamine ainedidaktika raames“.

Projektijuht Katrin Poom-Valickis