A A A

Töövestluse simulatsioon

Riina Aljas, Orissaare Gümnaasiumi karjäärikoordinaator ja karjääriõpetuse õpetaja.

 

Töökogemust on õpilased saanud mitmeti: kodumajapidamistes abistades, laagritest ja töömalevast, puhkust andes, hooajatöid tehes jms. Kui aga küsida, kes on töö saamiseks kandideerinud või töövestlusel käinud, siis tõusevad klassis üksikud käed. Sellest tekkis idee karjääriõpetuse tunnis läbida mängutöövestlus. Simulatsiooni tulemusena omandavad õpilased kogemuse, mis aitab neil aimu saada, mis on töövestlus ja kuidas selleks valmistutakse. Parim viis õpilase jaoks uute kogemuste omandamiseks on eluline õppekeskkond ning toetavad õpetajad.

 

Tööle kandideerimisel esitatakse tööandja soovi kohaselt erinevaid dokumente: elulookirjeldus, kaaskiri, motivatsioonikiri, soovituskiri.

 

Töötajalt oodatakse ausust, lojaalsust, pühendumust, huvi. Kiirete muutuste maailmas eeldatakse, et töötegijal on hea kohanemis- ja õpivõime, samuti laiapõhjalised baasteadmised ning oskused. Kuid tulevasel töötajalgi on oma tööandjale ootused: hea ning turvaline töökeskkond, ühtne kollektiiv, konkurentsivõimeline töötasu, sotsiaalsed garantiid jne.

 

Erinevad erialad eeldavad erinevaid sotsiaalseid oskusi: näiteks klienditeeninduses suhtlemisoskus ja empaatiavõime; merenduses keeleoskus, tugev tervis, hea füüsiline vorm; meedias suhtlemisoskus, lai silmaring; meditsiinis pingetaluvus, täpsus. Erinevatele inimestele sobivad erinevad töötamise viisid. Töötada saab üksinda väikeettevõtjana või erineva suurusega ettevõttes/kollektiivis. On oluline, et õpilane teadvustab endale neid aspekte enne reaalset tööle kandideerimist. Töövestluse simulatsioon pakub selleks head võimalust.

 

Simulatsioon, sellele eelnevad tegevused:

  • töökuulutuste uurimine;
  • dokumendinäidistega tutvumine;
  • dokumentide vormistamine, tähtajaline esitamine;
  • loeng töövestlusel käitumisest;
  • loeng individuaalse ja grupiviisilise töövestluse erinevustest;
  • „Tööotsija” ja „Tööleidja” vaatamine (ETV saadete arhiiv);
  • töövestluse simulatsioon (kahe õppetunni vältel);
  • tagasiside õpilastele ja õpilastelt.

Õpilased tutvuvad vastavate näidistega internetis (CV-Online, tööturuameti iseteenindusportaal, Rajaleidja) ja koostavad isiklikud dokumendid, kandideerimaks simulatsioonis väljapakutud ametikohtadele.

 

Dokumendid on vaja esitada elektrooniliselt ja teatud kuupäevaks. Saabunud dokumendid vaatab üle emakeeleõpetaja, kes teeb keelelise korrektuuri ning annab vajadusel juhiseid. Vestlused viiakse läbi individuaalselt.

 

Hinnatakse dokumentide korrektsust, eneseväljendusoskust, käitumist ja riietust vestlusel.
Iga õpilane saab individuaalset tagasisidet, kuid järgmises tunnis toimub ka üldine arutelu ja kokkuvõte ettevõtmisest.

 

„Mul on teile väga hea uudis. Tööd alustab uus firma, Haljastuse OÜ, kes pakub hooajatööd ja ootab oma ridadesse tublisid, ilumeelega, heas füüsilises vormis noori. Ettevõtte juht on saatnud teile edastamiseks töökuulutuse, mis on kättesaadav e-kooli keskkonnas. Vestlused toimuvad juba kahe nädala pärast ja neis osaleb kindlasti ka firma personalijuht.
Edukat kandideerimist!”

Töökuulutus:
Tööd alustab Saaremaal ja Läänemaal tegutsev ettevõte Haljastuse OÜ. Kui Sa oled heas füüsilises vormis nooremapoolne naine või mees ning Sulle meeldib töö värskes õhus, siis oled just õige inimene kandideerimaks meie pakutavatele ametikohtadele:
arborist, väiketõstukijuht, aednik, muruhooldaja

Töö on hooajaline ja pingeline ning nõuab kodust eemal viibimist kuni viiel päeval nädalas.
Eeldame, et kandidaat on täpne, korrektne, ilumeelega, ei karda kõrgust.
Vajalik C-kategooria juhilubade olemasolu.

CV, avaldus ja motivatsioonikiri saata x kuupäevaks elektronposti teel.
Vestlusele ootame kõiki tähtajaliselt kandideerinuid.

Kokkulepitud kuupäeval olid õpilased rõõmsalt töövestluse ootel, mõne erandiga väga korrektses riietuses. Ruum, kus töövestluse simulatsioon toimus, oli muudetud hubaseks. Vestluse korraldajad olid toetavad ja positiivsed ning üldine meeleolu sõbralik. Komisjon oli kõik dokumendid varem läbi vaadatud ja kandidaatidele ette valmistanud personaalsed küsimused. Igaüks sai võimaluse selgitada, miks tema on sobivaim vastavale ametikohale. Kõik õpilased said vestluse ajal tagasi esitatud kandideerimisdokumendid.

 

Tagasiside õpilastelt

Õpilaste hinnangul on töövestluse simulatsioon väga oluline, sest nii on võetud ära hirm läbi kukkuda. Õpilastele meeldis õpetajate julgustav ja positiivne hoiak ning individuaalne tagasiside. Väga vajalikuks osutus kogemus kandideerimisdokumentatsiooni vormistamisel ning koostöö eesti keele õpetajaga vigadele tähelepanu juhtimisel. „Tööotsija” ja „Tööleidja” vaatamist pidasid õpilased huvitavaks ja harivaks, sest sel moel oli võimalus näha erinevaid töövestlusi. Pealegi jagasid saadetes soovitusi karjäärivaldkonna tippspetsialistid.

 

Töövestluse simulatsioon on oluline, sest annab noortele võimaluse end proovile panna turvalises keskkonnas – koolis. Sel moel arendatakse mitmeid vajalikke põhioskusi: arvutikasutamine, eneseväljendusoskus, suhtlemisoskus. Väga tähtsaks peeti dokumentide vormistamise kogemuse saamist.

 

Valik materjale

ETV arhiiv, järelvaatamine
„Tööotsija”, 31.08.2009–23.08.2011 (kokku 69 vastet)
„Tööleidja”, 10.01.2011
PPT „Edu tagavad omadused ja oskused” Innove, Karjääriteenuste Arenduskeskus

 

Gümnaasiumi valikaineraamat KARJÄÄRIÕPETUS 2011