A A A

Töörühmad

Töörühmad: II etapp, 2018

Keel ja kirjandus
Töörühma juht: Andrus Org
Töörühma liikmed: Sirje Nootre, Ivika Hein, Merilin Aruvee, Aime Klandorf, Maarika Lips, Kristiina Orgla, Helin Puksand, Jelena Moisejeva, Tereza Filippova, Svetlana Jevstratova, Marina Jankevitš, Žanna Moleva, Anu Kell, Kaia Rikson, Annely Raudsepp, Hele Liiv-Tellmann

Võõrkeeled
Töörühma juht: Ülle Türk
Töörühma liikmed: Reet Jõgeva, Katrin Meinart, Tuuli Oder, Eva Viidemann, Olga Orehhova,
Janika Kärk, Kärt-Katrin Pere

Võõrkeeled, eesti keel teise keelena
Töörühma juht: Mare Kitsnik
Töörühma liikmed: Urve Aja, Siret Hermaste, Ingrid Krall, Maire Küppar, Tatjana Baum-Valgma

Matemaatika
Töörühma juht: Joosep Norma
Töörühma liikmed: Tiit Lepmann, Anu Palu, Ülle Aviste, Riina Leppmaa, Silvia Kuusk, Inge Vestrik, Kädi Alanurm

Loodusained
Töörühma juhid: Katrin Vaino, Ülle Liiber
Töörühma liikmed: Merike Kilk, Tago Sarapuu, Sirje Tekko, Riina Murulaid, Toomas Reimann, Kaido Reivelt, Erkki Soika, Piret Karu, Lea Koppel, Neeme Katt, Katrin Soika, Martin Saar, Liivia Kivit, Sirle Morozova, Vaike Rootsmaa, Katrin Vaino, Katrin Jonas, Liia Varend, Imbi Henno

Kunstiained
Töörühma juht: Kristi Laanemäe
Töörühma liikmed: Maarja Kell, Annikki Puur, Inge Raudsepp, Kristi Kiilu, Aive Skuin, Signe Granström, Anne Ermast, Kaie Mägimets, Kadri Karjus, Jüri Mäemat, Anneli Porri, Inge Raudsepp

Tehnoloogia
Töörühma juht: Ene Lind
Töörühma liikmed: Kristi Paas, Inga Veskimägi, Terje Raudsepa, Andry Kikkull, Aron Lips, Sirje Rohtla, Timo Nikitin, Inge Raudsepp

Sotsiaalained
Töörühma juht: Kersti Kivirüüt
Töörühma liikmed: Liis Reier, Virge Prank-Vijard, Pille Rohtla, Krista Saadoja, Margit Kagadze, Eva Palk, Einar Värä

Kehaline kasvatus
Töörühma juht: Maret Pihu
Liikmed: Ingrit Keerma, Pille Juus, Anne Välja, Siret Kruk, Ain Jürisson, Kristiina Jürisson, Meelis Stamm