A A A

Töömaailma tutvustamine meditsiinivaldkonna näitel

Kaja Kasak, Nõo Põhikooli karjäärikoordinaator

 

Tänapäeval on meediku eriala prestiižikas ja populaarne, seda näitab suur sisseastumiskonkurss Tartu Ülikooli. Väga paljud noored unistavad arstiametist. Selleks, et unistused saaksid täituda, on tarvis rohkem teada arstiks õppimisest ja arsti tööst.
Erinevate ametitega tutvumisel tekib õpilastel lähedasem kontakt inimestega, kellega on võib-olla olnud ka varasemaid kokkupuuteid. Seetõttu kutsusin arstiametist rääkima kohalikud inimesed.
Olin kuulnud, et nad tegelevad igapäevatöö kõrval ka huvitavate harrastustega. See oli hea võimalus suunata õpilasi märkama ja aru saama, et inimese karjääri mõistetakse tänapäeval laiemalt, tema erinevatest elurollidest koosneva tervikuna.

 

Õpilastega kohtuma nõustusid tulema kohalik perearst Tiiu, hambaarsti assistent Eleri ja arstitudeng Kaspar. Külalised rääkisid meedikuameti igapäevast, oma harrastustest ja vastasid õpilaste küsimustele.
Perearst Tiiu rääkis sellest, milline on arsti argipäev: kui palju aega kulub patsientidega suhtlemisele ja kui oluline on sealjuures psühholoogiline toetus ning nõustamine. Ta kõneles ka sellest, kui palju aega kulub arvutitööle, kui palju tuleb tegeleda regulaarse enesetäiendusega ja milline on arsti vastutus. Samuti oli juttu arstieetikast ja patsiendi saladuse hoidmisest. Perearstilt küsiti, millised on kõige kriitilisemad momendid arsti töös. Vastuseks oli, et mõnikord on väga keeruline haigust õigesti diagnoosida: on olnud kriitilisi olukordi, kus on tarvis väga kiiresti otsustada ja otsusest oleneb patsiendi elu. Kokkuvõttes kujunes üsna terviklik pilt arstile vajalikest teadmistest, oskustest, võimetest ja isikuomadustest. Õpilased said teada, kui kaua tuleb arstiks õppida ja mis raskused selles töös ette tulevad.

 

Tiiu on ka rahvusvahelise tasemega orienteerumissportlane. Ta kirjeldas osavõttu maailmameistrivõistlustest, mis toimusid möödunud suvel USA-s. Tiiu rääkis, et orienteerumise kõrval on tema muud sportlikud harrastused kepikõnd ja suusatamine. See oli suurepärane näide, kuidas oma kutsetöös teiste inimeste parema tervise eest seisva isiku enda elus on tähtsal kohal tervislik elustiil ja sport.

 

Hambaarsti assistent Eleri oli oma töö paremaks kirjeldamiseks võtnud kaasa meditsiiniinstrumente, mille otstarvet ta õpilastele selgitas. Nii said paremini selgeks hambaarsti assistendi otsesed töökohustused. Selgus, et ilma arvutikasutusoskuseta ei saaks assistent hakkama, sest tema ülesanne on ka andmebaasi korras hoida. Õpilastes tekitas elevust Eleri ülestunnistus, et tegelikult ta kardab verd. Oma harrastusest rääkimist alustas ta tõdemusega „hommikul hambad, õhtul lambad”. Selgus, et tema harrastuseks on lambakasvatus ja lambavilla käsitsi töötlemine.

 

Arstitudeng Kaspar on Nõo kooli vilistlane. Tema mäletas kooli olustikku ja oskas seega anda asjalikke soovitusi õpilastele paremaks hakkamasaamiseks nii koolis kui ka arstiteaduse üliõpilasena. Ta rääkis sellest, miks ta on valinud just arstiteaduskonna, mis õppeaineid seal õpitakse, kui kaua tuleb arstiks õppida ja millised on arstiteaduskonna traditsioonid. Samuti jagas ta praktilisi nõuandeid selle kohta, mida tuleks silmas pidada arstiteaduskonda astudes ja arsti elukutseks valmistudes. Hobitegevustest tal eriti rääkida polnud, kuna arstiõppe ja töö kõrvalt on raske lisaaega leida.

 

Õpilased olid külaliste tulekust eelnevalt informeeritud ja neil oli võimalus koostada ametite kohta kirjalikke küsimusi. Tegelikult kirjalikke küsimusi ei laekunud, küsimused tekkisid kohtumise käigus.
Kohtumisele järgnevas karjääriõpetuse tunnis tegime kokkuvõtteid ja kogusime tagasisidet ning arvamusi. Õpilaste arvamused olid valdavalt positiivsed, millele aitas oluliselt kaasa esinejate isiksuse muude tahkude avamine ameti tutvustamise kõrval.

 

Kõige rohkem meeldis õpilastele hambaarsti assistendiga toimunud kohtumine, kuna Eleril oli kaasas hulgaliselt abimaterjali: meditsiinilised tööriistad ja näidised omavalmistatud lambavillatoodetest. Jäi mulje, et kohati oli lambapidamine õpilastele isegi huvitavam ja uudsem teema kui hambaravi. Kaspari esinemisest jäi õpilastele ettekujutus, et arstiks õppimine on kohutavalt pikk protsess. Mõned õpilased arvasid, et nemad küll ei tahaks kümme aastat oma elust pühendada ameti õppimisele, olgu see kui tahes prestiižikas.
Meditsiinivaldkonna tutvustamine õnnestus. Õpilaste tagasiside näitas, et nad olid tähelepanelikult kuulanud ja tundsid räägitu vastu huvi. Kohtumised avardasid noorte silmaringi ja arusaamist tööelust. Lisaväärtuseks pean maaelu, lambakasvatuse ja villa töötlemise kohta saadud teadmisi.

 

Põhikooli valikaineraamat KARJÄÄRIÕPETUS 2010