A A A

Tehnoloogiavaldkonna tehniliselt toimetajalt

Urmas Pohlak – tehnoloogiaõpetuse õpetaja Loo Keskkoolis

 

Uus ainekava hakkab peagi kehtima. Tööõpetus on nimetatud ümber tehnoloogiaõpetuseks.
Vaidlused on peetud, otsused on tehtud. See aeg on möödas ja meie ainega tuleb edasi minna, ikka selle nimel, et õpilastel oleks tore ja lahe tunnis olla. Selle nimel, et lapsed saaksid oma unistusi täide viia ja koos sellega uusi teadmisi omandada. Kuigi vahel tundub, et teoorias on kõik ideaalne ja ilus, aga praktikasse rakendada tundub esialgu pea võimatu. Rongil on alati olemas vedur ja vagunid, rongil on olemas alati ka pidurid. Tore on lugeda lugusid projektidest, mida õpetajad on konkreetselt ära teinud, et lastel oleks huvitav tunnis olla.
Ainekava annab palju valikuvabadusi koolidele ja see on hea. Lapse kasvatamisel ja arendamisel on samuti üks olulisemaid aspekte valikuvabadus. Last tuleb ainult suunata õigesti valima. Valima seda, mis temale edaspidises elus kõige sobilikum on, n-ö vastavalt tema võimetele.

 

Olgem ausad, omavalitsuste võimalused panustada tehnoloogiaõpetusse on vägagi erinevad.
Siiski peavad nad aru andma, et riiklikku õppekava tuleb täita. Kooli pidajatena on nad kohustatud seda tegema. Mida parema ja lapsesõbralikuma töökava õpetaja koostab, seda parem on tehnilisi vahendeid ja materjale kooli pidajalt küsida. Kooli eelarvesse on kõigil võimalik oma ettepanekuid teha, nii ka Teil head õpetajad. Esitades töökava, tuleb ka esitada ettepanekud eelarve koostamiseks, et seda töökava saaks täita.

 

Muutuv ühiskond loob igapäevaselt uusi olukordi ja võimalusi. Seoses sellega tuleb ka meil pidevalt valmis olla koos õpilastega uue vastuvõtmiseks ja õppimiseks. Aga ei tohi ära unustada meie esiisade häid tarkusi ja kogemusi, mida samuti tuleb lastele edasi anda.
Soovin, et see rada, millel me käime, oleks tore nii meile kui lastele. Head õpetamist ja koostööd!

 

Põhikooli valdkonnaraamat TEHNOLOOGIA 2010