A A A

Sõpruskoolide programm kui innovaatiline klassiruumi avardaja

Sõpruskoolide programm kui innovaatiline klassiruumi avardaja

Elo Allemann – Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuht, haridusportaali „Koolielu― toimetaja

 

Internetiajastu on kooli ja klassiruumi toonud uued võimalused ja väljakutsed. Tänu kiiresti arenevatele veebipõhistele suhtlus- ja töövahenditele on päris tavaline, et Euroopa eri riikides elavad õpilased-õpetajad õpivad ja töötavad koos. Nagu selgub, on kasu sellest suurem, kui esmapilgul näib.
Alates 2004. aastast saavad õpetajad üle Euroopa arendada internetipõhist koostööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning kaudu. Selleks on loodud portaal www.etwinning.net. Pärast programmiga liitumist ehk portaalis registreerumist avaneb õpetajal ligipääs andmebaasile, kus on kõigi õpetajate ja koolide kontaktandmed, kes otsivad partnerkooli ja soovivad veebi kaudu koostööd teha. Kui sobiv partner leitud ja projekt portaalis registreeritud, siis saab iga projektimeeskond endale privaatse tööruumi, kus on projektitööks sobilikud suhtlemis- ja töövahendid.
Viis tegutsemisaastat on näidanud, et programm on osutunud Euroopa koolirahva seas populaarsemaks, kui selle algatajad arvata oskasid. Kahtlemata on edu üks põhjusi see, et õpetajate töö üle Euroopa on üsna ühesugune ning nii pedagoogilise kui ka ainealase kogemuse jagamist ja üksteiselt õppimist peetakse oluliseks ja tulutoovaks. Vähetähtis ei ole ka see, et veebipõhine koostöö näitab kätte ka võimalused, kuidas infotehnoloogiat õppetöösse integreerida. Pedagoogiliselt õnnestunud võtted ja uuenduslikud ideed liiguvad võrgustikku koondunud õpetajate seas kiiresti ning tehnoloogia oskuslik kasutamine Euroopa õpetajate hulgas laieneb.
Viie aasta jooksul on programmiga liitunud ligi 80 000 õpetajat ja loodud on 30 000 projekti. Programmi eeliseks peetakse lihtsat liitumist ja vähest bürokraatiat ning tuge, mida õpetajatele pakutakse. Eestis oli programmiga liitunud 2010. aasta alguseks 1303 õpetajat ja loodud oli 370 õpiprojekti.

 

Eesti õpetajate sõnul pakub rahvusvaheline projektitöö õpilastele suurt huvi ja tõstab õppimisindu. Teises riigis elavate eakaaslastega suhtlemine annab neile esimese rahvusvahelise suhtlemise kogemuse, teha meeskonnatööd ning panna proovile oma arvutikasutamise ja võõrkeele oskus. Lisandub võimalus võrrelda oma kultuuri teiste rahvaste omaga ning selle kaudu mõista paremini nii Euroopa kultuuriruumi tervikuna kui ka Eesti osa selles.
Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning toetab ja rahastab Euroopa Komisjon ning ta kuulub Elukestvaõppe programmi, üleeuroopalist tegevust koordineerib European Schoolnet (http://www.eun.org), mis tegeleb lisaks portaali haldamisele ja uute tehniliste lahenduste väljatöötamisele ka pidevalt programmi sisulise arendusega. Lisaks sellele on igas riigis programmi kohalik koordinaator, Eestis Tiigrihüppe Sihtasutus (www.tiigrihype.ee).Kohalik koordinaator aitab levitada infot, pakub õpetajatele tuge portaali kasutamisel, korraldab koolitusi ja kohalikke konkursse.

 

1. Milline on veebipõhine koostööprojekt ja kuidas leida sobiv teema?

1.1. Programmiga liitumine on lihtne.

1.2. Õpetaja profiil eTwinning portaalis

1.3. Koostööks sobiva partneri otsimine

1.4. Kuidas alustada projektitööd?

2. Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning kui haridusuuenduslike õpetajate võrgustik
2.1. eTwinning peaauhind ja aastakonverents
2.2. Näiteid projektidest