A A A

SOOVITUSLIK KIRJANDUS

Jüri Sillart

 

AUTORITE JA FILMIDE KÄSITLUSI
Eesti film. Estonian Film 2000–2006. Koost G. Nootre. Tallinn: Eesti Filmi Sihtasutus, 2008.
Kangur, P. 2011. Viimne reliikvia. Pilk legendi taha. Ajakirjade Kirjastus.
Korjus, H. 2009. Grigori Kromanov ja Aleksandrs Leimanis – Griša ja Ottovitš.
Kultusfilmide režissööride Kromanovi ja Leimanise loometee. – Teater. Muusika. Kino, nr 12.
Traat, M., Panso, V. Tants aurukatla ümber. 1973. Eesti Teatri Liit, 2006.
Sügisball. Etüüde nüüdiskultuurist 2. Koost V. Sarapik, P. Viires. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010.
Orav, Õ. 2003. Tallinnfilm I. Mängufilmid 1947–1976. Eesti Entsüklopeediakirjastus.
Orav, Õ. 2003. Tallinnfilm II. Mängufilmid 1977–1991. Eesti Entsüklopeediakirjastus.

 

FILMITEOREETILISI JA -AJALOOLISI KÄSITLUSI
Bergan, R. 2008. Film. Silmaringi teatmik. Tallinn: Varrak.
Kärk, L. 2000. Pildi sisse minek: filmikirjutisi Tšehhovist virtual reality’ni. Tallinn: Kirjastuskeskus.
Kärk, L. 2010. „Viimne reliikviaˮ ja „Valgus Koordisˮ: žanrifilmist žanrifilmini I. – Teater. Muusika. Kino, nr 1.
Kärk, L. 2010. „Viimne reliikvia“ ja „Valgus Koordis“: žanrifilmist žanrifilmini II. – Teater. Muusika. Kino, nr 2.
Lotman, J. 2004. Filmisemiootika. Tallinn: Varrak.
Pikkov, Ü. 2010. Animasoofia. Teoreetilisi kirjutisi animatsioonfilmist + DVD. Eesti Kunstiakadeemia.
Stam, R. 2011. Filmiteooria. Sissejuhatus. Eesti Kunstiakadeemia.
Torop, P. 1999. Kultuurimärgid. Tartu: Ilmamaa.
Torop, P. 2011. Tõlge ja kultuur. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.
Eesti filmimuuseum – http://www.ajaloomuuseum.ee/uus/et/filmimuuseum
Veebiportaal „Eesti film 100ˮ – http://www.ef100.ee/index.php?page=60&