A A A

SOOVITUSLIK KIRJANDUS

Ivika Hein

 

AUTORITE, NÄIDENDITE JA LAVASTUSTE KÄSITLUSI
Epner, L. 1996. Aja jõel. Jaan Kruusvalli dramaturgia põhijooni. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 145–155.
Epner, L. 2002. „See aegade piin”. Madis Kõivu näidendite ajatunnetusest ja -poeetikast. – Aeg ja kirjandus. Studia litteraria estonica 4. Tartu, lk 55–76.
Kaplinski, J. 1992. Prometheus ja Tuhkatriinu (A. Gide „Halvasti aheldatud Prometheus“; P.-E. Rummo „Tuhkatriinumäng“). – Vikerkaar, nr 3.
Kruuspere, P. 2005. Tuli, veri ja võimsad tunded. August Kitzbergi näidendite tõlgendused. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 968–977.
Rähesoo, J. 1999. Madis Kõivu näidenditest. – Looming, nr 12, lk 1861–1874.
Rähesoo, J. 2000. Madis Kõivu näidenditest II. – Looming, nr 9, lk 1363–1382.
Tarrend, A. 2003. Tammsaare „Juuditi” lugemismudeleid. – Haridus, nt 11, lk 18–23.
Valgemäe, M. 2001. Kivastiku kiviktaimla (M. Kivastik, „Näidendid“). – Vikerkaar, nr 4.

 

TEOREETILISI JA TEATRIAJALOOLISI KÄSITLUSI
Annuk, E. 2009. Elulood kui sotsiaalne teater (Merle Karusoo, „Kui ruumid on täis“). – Vikerkaar, nr 10–11.
Etenduse analüüs: võrrand mitme tundmatuga. Toim L. Epner, A. Saro. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.
Interaktsioonid. Eesti teater ja ühiskond aastail 1985–2010. Toim L. Epner, A. Saro. Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2010.
Epner, L. 2011. Valitud artikleid teatriuurimisest. Tartu Ülikooli Kirjastus.
Haan, K. 1987. Karl Menning ja teater Vanemuine. Tallinn: Eesti Raamat.
Hartnoll, P. 1989. Lühike teatriajalugu. Tallinn: Eesti Raamat.
Huizinga, J. 2003. Mängiv inimene. Kultuuri mänguelemendi määratlemise katse. Tallinn: Varrak.
Karulin, O. 2010. Uue põlvkonna ootel. – Looming nr 4.
Undi-jutud. Mälestusi Mati Undist. Koost K. Kesküla. Tartu: Hermes, 2008.
Kolk, M. 2011. Eesti teater 21. sajandil. – Vikerkaar, nr 4–5. http://www.vikerkaar.ee/?page=Arhiiv&a_act=article&a_number=5256
Kuningas, O. 1977. Andres Särev. Tallinn: Eesti Raamat.
Linnuste, V. 2004. Uued tuuled teatris. Ühiskonnaarengu mõjutamise võimalus. Eesti Teatriliit.
Małgorzata, S., Wysińska, E. 1996. Tänapäeva teatri leksikon. Tallinn: SE&JS.
Oidsalu, M. 2011. Kahe posti vahel. – Vikerkaar, nr 7–8.
Palamets, H. 2006. Vaatemängud läbi aegade. Tallinn: Ilo.
Palamets, H. 2006. Kümme vakka teatrisoola. Tallinn: Ilo.
Panso, V. 1980. Teatriartikleid. Tallinn: Eesti Raamat.
Põldmäe, R. 1963. Koidula teatritegevus Tartu Vanemuise seltsis 1870-1871.a. Tallinn: Eesti NSV Teatriühing.
Rähesoo, J. 1995. Hecuba pärast. Tartu: Ilmamaa.
Saro, A. 2006. Kirjandus kui etendus. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 89–103.
Itaalia maskid commedia dell’arte ümber. Suur maailmateater. Tallinn: Püha Issidori Õigeusu Kirjastusselts, 2006.
Kirik ja teater: müsteeriumist farsini. Koost R. Schutting. Tallinn: Püha Issidori Õigeusu Kirjastusselts, 2007.
Valgemäe, M. 2008. Teater ja kultus. – Vikerkaar, nr 9.

 

METOODILISI KÄSITLUSI JA ÕPPEMATERJALE
Merilai, A., Saro, A., Annus, E. 2003. Poeetika. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.
Teatri ja teaduse vahel. Toim L. Epner. Studia Litteraria Estonica. Tartu Ülikooli kirjastus, 2002.