A A A

SOOVITUSLIK KIRJANDUS

Andrus Org

 

AUTORITE JA TEOSTE KÄSITLUSI
Hinrikus, M. 1999. Tammsaare „naine”. – Vikerkaar, nr 8–9, lk 109–122.
Kõvamees, A. 2004. Baltisakslased eesti romaanis. – Haridus, nr 12, lk 14–17.
Vaino, M. 2004. Tammsaare „Tõde ja õigus” Foucault’ võimukäsitluse raamistikus. – Keel ja Kirjandus, nr 9, lk 681–696.

 

TEOREETILISI JA KIRJANDUSLOOLISI KÄSITLUSI
Annuk, E. 1999. Naisest tekstini. Feministliku kirjandusanalüüsi lähtekohti. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 694–703; nr 11, lk 764–770.
Annus, E. 2009. Argiilma poeetika ja pidulik elu. – Methis, nr 4, lk 134-144.
20. sajandi mõttevoolud. Toim E. Annus. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2009.
Hennoste, T. 2003. Eurooplaseks saamine. Kõrvalkäija altkulmupilk. Artikleid ja arvamusi 1986–2003. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus (vt artikkel kaanonist).
Eesti mütoloogiad. Arvamusring tänase Eesti teemadel. Koost M. Kala. Eesti Päevalehe AS, 2008.
Uued mütoloogiad. Tänase Eesti enesekuvand ja koht Euroopas. Koost M. Kala. Eesti Päevalehe AS, 2008.
Kaplinski, J. 2009. Paralleele ja parallelisme. Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kraavi, J. 2005. Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur. Viljandi Kultuuriakadeemia.
Kundera, M. 2008. Eesriie. Essee seitsmes osas. Tallinn: Tänapäev.
Moi, T. 1991. Feministlik kirjanduskriitika. – Vikerkaar, nr 7.
Roland, P. 2002. New age eluviis. Põhimõtete, praktika ja uskumuste juht. Tallinn: Sinisukk.
Rorty, R. 1995. Euroopa viimane intellektuaal: Orwell julmusest. – Vikerkaar, nr 9–10.
Sontag, S. 2002. Vaikuse esteetika. Esseed. Tallinn: Kunst.

 

METOODILISI KÄSITLUSI JA ÕPPEMATERJALE
XX sajandi kirjanikke. Tallinn: Avita, 2003.
Kirjandusõpetus gümnaasiumis. I. Koost H. Soosaar. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi toimetised 4. Tallinn: Avita, 2006.
Kirjandusõpetus gümnaasiumis. II. Koost S. Jõgise. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi toimetised 5. Tallinn: Avita, 2010.
Kirjandusõpetus gümnaasiumis III. Koost H. Soosaar. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi toimetised 6. Tallinn: Avita, 2011.