A A A

SOOVITATAV KIRJANDUS

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine, põhikooli karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat. SA Innove. 2010

Õpetamisest: eesmärgist teostuseni. Nõmm, E. & Valgma, R. Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus. 2008
Täiendavate töölehtede kogumik (http://www.rajaleidja.ee/karjaariopetuse-valikaine/)
Ajakohastatud õppemeetodid. Tarmo Salumaa. Mati Talvik. Merlecons ja Ko Oü. 2003, 2004

 

Põhikooli valikaineraamat KARJÄÄRIÕPETUS 2010