A A A

Riikliku õppekava arengulugu

16. aprillil 2020 toimus Rajaleidja spetsialistidele koolitus, kus Innove õppekava- ja metoodikaagentuuri nõunik Einar Värä rääkis, kuidas on me oleme jõudnud praegu kehtiva riikliku õppekava rakendamiseni. Ülevaade pakub tõhusat teadmist kõigile, kes õppekavaga mingilgi moel kokku puutuvad.

Vaata siin: koolitus õppekavast 16.04.2020

Video on otsesalvestus veebikeskkonnast.