A A A

Riigikaitse aineraamatu autorid

Hellar Lill, MA, ajalugu, riigikaitseõpetaja

TÜ ajaloo instituudi doktorant. Töötab Kaitseministeeriumis alates 1999. aastast erinevatel ametikohtadel. Lisaks alates 2007. aastast riigikaitseõpetaja Jüri Gümnaasiumis. Riigikaitseõpetuse õpikute (2003 ja 2006) kaasautor. Riigikaitseõpetuse arendamise tegevusprogrammi aastateks 2008-2013 töörühma juht 2007-2008. Riigikaitseõpetuse ainekava töörühma juht 2009-2010.

 

Reelika Semjonov, MA, haridusteadus, andragoog

Lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Töötab Kaitseministeeriumis alates 1999. aastast erinevatel ametikohtadel. Riigikaitseõpetusega seotud 2002. aastast ning tegeleb riigikaitseõpetuse arendamise ja riigikaitseõpetajate täienduskoolitusega. Riigikaitseõpetuse arendamise tegevusprogrammi aastateks 2008-2013 üks koostajatest. Osales 2009-2010 riigikaitse ainekava ja õppeprotsessi kirjelduse koostamisel. Uue riigikaitseõpiku (2011) koostamise koordinaator.

 

Mari-Liis Mänd, rakenduslik kõrgharidus, halduskorraldus
Sisekaitseakadeemia magistrant (sisejulgeolek). Töötab Kaitseministeeriumis alates 2007. aastast erinevatel ametikohtadel. Riigikaitseõpetusega seotud aastast 2008, tegeleb riigikaitseõpetuse arendamise ja koordineerimisega ning riigikaitseõpetajate täienduskoolitusega. Lõpetanud 2011. aastal Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetuse täienduskoolituse.

 

Kolonelleitnant Rasmus Lippur, BA, riigikaitsepedagoog, riigikaitseõpetaja

Lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia Sõjakooli. Alates 1992 teenistuses Kaitseväe erinevatel ametikohtadel. Riigikaitseõpetusega seotud alates 1998. aastast. Riigikaitseõpetaja Jakob Westholmi Gümnaasiumis 1998 – 2001 ja alates 2006 kuni praeguseni, Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis 1999 – 2001 ja Lihula Gümnaasiumis alates 2010 kuni praeguseni. Osales Jakob Westholmi Gümnaasiumis riigikaitse õppesuuna käivitamisel ja ainekava koostamisel.

 

Nooremleitnant (reservis) Marit Lippur, rakenduslik kõrgharidus, uurimine, riigikaitseõpetaja

Lõpetanud 2000. aastal Sisekaitseakadeemia Politseikolledži kohtueelse uurimise eriala. Töötab Kaitseministeeriumis alates 2001. aastast erinevatel ametikohtadel. Riigikaitseõpetusega seotud alates 2007. aastast, peamiselt riigikaitseõpetuse välilaagrite läbiviimisel. Osalenud Lõuna-Läänemaa Ühisgümnaasiumi õppekava koostamise täiendkoolitusel. Loodava Lõuna-Läänemaa Ühisgümnaasiumi riigikaitse õppesuuna juht.

 

Deevi Ots, BA, sporditeadused, Jõhvi Gümnaasiumi õpetaja

Bakalaureusekraad Tartu Ülikoolis sporditeaduste erialal. TÜ magistrant (kehaline kasvatus – treener). Alates 2002. aastast Jõhvi Gümnaasiumi õpetaja ja 2008. aastast riigikaitseõpetaja. 2011. aastast Jõhvi Spordikooli treener. Põhitöökoht Viru Vangla. Lõpetanud 2007. aastal Lahingukooli ja 2011. aastal KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli sõjaväepedagoogika. Osalenud erinevatel täienduskursustel Väike-Maarja Päästekoolis, Tallinna Ülikoolis ja Rootsis. Hetkel reservohvitser.

 

Janno Isat, BA, loodusturism, riigikaitseõpetaja

Töötab Kaitseressursside Ameti värbamiskeskuses peaspetsialistina. Lisaks Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja. Lõpetanud 2009. aastal Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetuse täienduskoolituse. Kuulub SA Akadeemiake kolleegiumi.

 

Anu Eslas, BA, rahvusvahelised suhted

Tallinna Tehnikaülikoolis Küberkaitse magistriprogrammi magistrant. Eelnevalt töötanud Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) juhatajana. Alates 2009. aastast Eesti NATO Ühingus, kus tegeleb erinevate projektide elluviimise, organisatsiooni arendamise ja strateegilise planeerimisega. Lõpetanud Kõrgemad Riigikaitsekursused ning 2011. aastal Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetuse täienduskoolituse.