A A A

Religioon õpilase identiteedi kujundajana

Religioon õpilase identiteedi kujundajana

Toomas Jürgenstein – Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofia ja religiooniloo õpetaja

 

Kuidas kujuneb Eesti õpilaste identiteet? Kas ja kuivõrd mõjutavad eksistentsiaalsed ja religioossed teemad koolis õpilase enesemõistmist või siis erinevate maailmavaadetega õpilaste teineteisemõistmist? Kas vastavad teemad toetavad või pärsivad õpilase isiksuse arengut? Võib- olla polegi neil teemadel religiooni marginaalse positsiooni tõttu ühiskonnas õpilastele mingit mõju? Nende küsimuste vastustest on meil teatav aimdus tekkinud alles viimastel aastatel. Seda eelkõige tänu varalahkunud Pille Valgu (1959-2009) ja Olga Schihalejevi uurimistöödele. Mõningatele isiklikele kogemustele ja tähelepanekutele tuginedes püüan samuti kirjeldatud teemal mõtiskleda.

 

1. Usuline “seestumus”
2. Kindel maailmavaade
3. Maailma mõtestamisest