A A A

Ranniku pinnavormid

Koostage vähemalt 10 slaidist koosnev esitlus ühest (valitud) ranniku pinnavormist või rannikutüübist. Info otsimisel ja esitluse koostamisel lähtuge järgmistest kavapunktidest.

 

 1. Asend e paiknemine
 • Iseloomustage ranniku asukohta. Mis riigi territooriumile see rannik jääb? Täpsustage, millises riigi osas rannik paikneb ja kui kaugel on rannik mõnest tuntud kohast?
 • Leidke internetist (kasutage pildiotsingut) kaks erinevas mõõtkavas kaarti, näiteks mandri või maailmajao kaart ja riigi või veelgi väiksema piirkonna kaart, et näidata ranniku asukohta. Tähistage mõlemal kaardil ranniku asukoht. Ärge kopeerige esimesi ettejuhtuvaid kaarte, vaid tehke valik pärast mõningast otsimist.

 

 1. Ranniku või pinnavormi kirjeldus
 • Leidke ranniku või sealse pinnavormi kohta fotosid ja skeeme.
 • Kirjeldage nende põhjal seda pinnavormi või rannikulõiku. Kirjeldamisel kasutage rannikuga seotud mõisteid: järsk- või laugrannik, rannanõlv, kulutusrannik või kuhjerannik jmt.

 

 1. Ranniku või pinnavormi tekkimine

Otsige teabeallikatest (internetist, teatmeteostest jm) infot selle pinnavormi või rannikutüübi tekkimise kohta.

Selgitage lühidalt, kuidas on see pinnavorm või rannik tekkinud. Mis tegurid on seda kujundanud või mõjutanud? Võimalusel lisage selgitav skeem või joonis. Iseloomustamisel kasutage õpitud mõisteid nagu lainete kulutav, kuhjav tegevus, setete ärakanne, setete pikiränne jne.

 

*4. Võimalusel kirjutage, millest on tulnud ranniku või pinnavormi nimi (nimetus).

 

5. Otsige infot selle kohta, mis piirkondades veel taolisi pinnavorme või rannikuid esineb.

 

6. Lisage veel midagi huvitavat selle pinnavormi või ranniku kohta (näiteks ülevaatlik videoklipp).

 

7. Kasutatud kirjanduse (materjalide) loetelu.

 

Valmistuge oma pinnavormist klassis rääkima!

 

Valik rannikupinnavorme

 1. Moheri kaljud Iirimaal (Cliffs of Moher)
 2. Doveri kalju Inglismaal (Dover Cliff)
 3. Durdle Door Inglismaal
 4. Blue Grotto Capri
 5. Old Man of Hoy, Scotland
 6. Suur lillepott Kanadas (Big Flowerpot)
 7. Kaksteist apostlit Austraalias (The Twelve Apostles)
 8. Sognefjord Norras
 9. Dungenessi maasäär USAs (Dungeness Spit)
 10. Kura maasäär Leedu ja Venemaa aladel (Curonian Spit)
 11. Farewelli maasäär Spit Uus-Meremaal
 12. Lulworth’i abajas Suurbritannias (Lulworth Cove)
 13. Veneetsia laguun Itaalias (Venetian Lagoon)
 14. St Michael’si saar Prantsusmaal
 15. Mississippi delta (Mississippi River Delta)
 16. Fundy lath (Bay of Fundy)
 17. Fjordrannik
 18. Dalmaatsia rannik
 19. Skäärrannik