A A A

Põhikooli valdkonnaraamat Kehaline kasvatus

kehaline_kasvatus_kaasKoostaja: Ülo Kurig

Keeletoimetaja: Mall Põldmäe

Sisutoimetajad: Ülo Kurig, Inge Raudsepp

ISBN: 978-9949-9118-0-6

 

Saateks 

Kehalise kasvatuse valdkonnaraamatu eesmärk on toetada põhikooli klassi- ja aineõpetajaid töökava koostamisel ning õppe- ja kasvatustöö korraldamisel, abistada õppekava üldpädevuste elluviimisel, läbivate teemade rakendamisel ja seoste loomisel teiste õppeainetega.

Õppimise psühholoogiliseks aluseks on kogemus, mille õpilane omandab aktiivse osalejana õppeprotsessis. Kehalises kasvatuses õpitakse praktilise tegevuse käigus tundma erinevaid spordialasid ja liikumisviise, mis on lähteks elukestvale liikumisharrastusele. Võtmeisik selles tegevuses on õpetaja, kes tunneb nii didaktikat kui ka õpetamise metoodikat.
Käesoleva kogumiku artiklite keskmes ongi küsimus: kuidas õpetada? Oma sellealaseid kogemusi jagavad kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid ja tantsupedagoogid. Käsitletakse ka üldisi teemasid, nagu õpilaste ealised iseärasused, õpilaste motiveerimine,spordivigastused jms.
Õppetöö kavandamisel leiab õpetaja kindlasti abi soovituslikust õppeprotsessi kirjeldusest. Sellesse tuleb suhtuda loovalt, seda täiendada ja edasi arendada, arvestades konkreetset õpikeskkonda ja õpilaste iseärasusi.
Loodame, et käesolev kogumik aitab kaasa uuendatud õppekava rakendamisele ning toetab õpetajat tema igapäevatöös. Hea võimaluse ainevaldkonna edasiseks arendamiseks ja uute materjalide lisamiseks pakub kogumiku veebipõhine esitlus.
Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Inge Raudsepp – Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialist


Sisukord

 

Spordialade õpetamisest

Vastupidavuse arendamine – kesk- ja pikamaajooksLeonhard Soom
KiirjooksLeonhard Soom
KaugushüpeLeonhard Soom
KõrgushüpeLeonhard Soom
KuulitõugeLeonhard Soom
PalliviseHeiko Väät

 

  • Sportmängude õpetamisest

VõrkpallKristjan Kurik

JalgpallJaak Luhakooder

 

  • Talialade õpetamisest

SuusatamineSiiri Mets
UisutamineÜlo Kurig

 

  • Tantsuline liikumine põhikoolis

SissejuhatusAnu Sööt
LoovtantsAnu Sööt, Eve Noormets
Eesti rahvatantsud ja teiste rahvaste tantsudTiiu Pärnits, Sille Kapper, Ülle Feršel
Standardtantsud ja ladina tantsudSilvia Purje, Tanel Keres