A A A

Valdkonnaraamatu tekstide autorid

1. Martin Ehala – Tartu Ülikooli eesti keele didaktika ja rakenduslingvistika professor, PhD (filoloogia)
2. Ivika Hein – Tartu Miina Härma Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
3. Ene Hiiepuu – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži emakeele didaktika lektor, MA
4. Krista Kerge – Tallinna Ülikooli rakenduslingvistika professor, PhD (filoloogia)
5. Kersti Lepajõe – Tartu Ülikooli eesti keele lektor, MA
6. Mare Müürsepp – Tallinna Ülikooli lastekirjanduse dotsent, PhD (kasvatusteadused)
7. Sirje Nootre – Märjamaa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik, MA
8. Krista Nõmmik – Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
9. Andrus Org – Tartu Ülikooli eesti kirjanduse lektor, MA; Tartu Herbert Masingu Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
10. Helin Puksand – Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi lektor, MA
11. Ülle Salumäe – Gustav Adolfi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
12. Kadri Sõrmus – Tartu Ülikooli eesti keele lektor, MA
13. Anne Uusen – Tallinna Ülikooli emakeeledidaktika dotsent, PhD (kasvatusteadused)
14. Merike Vardja – vabakutseline, PhD (kirjandusteadus)

 

Põhikooli valdkonnaraamat VENE KEEL JA KIRJANDUS 2010