A A A

Ainevaldkonna töörühmad

I. Eesti keele ainekava töörühm

1. Kersti Lepajõe, töörühma juht – Tartu Ülikooli eesti keele lektor, MA
2. Ene Hiiepuu – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži emakeele didaktika lektor, MA
3. Krista Kerge – Tallinna Ülikooli rakenduslingvistika professor, PhD (filoloogia)
4. Mare Müürsepp – Tallinna Ülikooli lastekirjanduse dotsent, PhD (kasvatusteadused)
5. Krista Nõmmik – Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
6. Priit Ratassepp – Tallinna Kuristiku gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
7. Anne Uusen – Tallinna Ülikooli emakeeledidaktika dotsent, PhD (kasvatusteadused)

 

II. Kirjanduse ainekava töörühm

1. Andrus Org, töörühma juht – Tartu Ülikooli eesti kirjanduse lektor, MA; Tartu Herbert Masingu kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
2. Maaja Hage – Pärnu Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
3. Ivika Hein – Tartu Miina Härma gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
4. Sirje Nootre – Märjamaa gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik, MA
5. Jaanus Vaiksoo – Tallinna Ülikooli kirjandusteaduse lektor, MA

 

Põhikooli valdkonnaraamat EESTI KEEL JA KIRJANDUS 2010