A A A

Ainekavade retsensendid

Eesti keele ainekava
1. Seoriin Jõgise – Tallinna 21. Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik, MA
2. Reet Kasik – Tartu Ülikooli eesti keele osakonna emeriitdotsent, Phd (filoloogia)

 

Kirjanduse ainekava
1. Anne Nahkur – Eurogümnaasiumi eesti kirjanduse õpetaja, knd (pedagoogika)
2. Anne Vaher – Vändra Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

 

Eesti keele ainekava klassiti lahti kirjutus
1. Sirje Morel – Tallinna Arte Gümnaasiumi klassiõpetaja
2. Maiu Pintman – Loo Keskkooli klassiõpetaja
3. Seoriin Jõgise – Tallinna 21. Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog- metoodik, MA

 

Kirjanduse ainekava klassiti lahti kirjutuse retsensendid
1. Piret Järvela – Tallinna Reaalkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
2. Anneli Oidsalu – Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

 

Ainevaldkonna õppeainete lõiming
1. Tiina Kuusk – Valjala Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, MA

 

Põhikooli valdkonnaraamat EESTI KEEL JA KIRJANDUS 2010