A A A

Valikõppeained

 

Usundiõpetus

Informaatika

Karjääriõpetus

Ettevõtlusõpetus

Kõikide valikõppeainete ainekavad saab lingilt: http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_ainekavad