A A A

Pärimusmuusika kultuurilise identiteedi loojana koolis August Pulsti Õpistu tegevuse näitel

Pärimusmuusika kultuurilise identiteedi loojana koolis August Pulsti Õpistu tegevuse näitel

Sofia Joons – August Pulsti õpistu juhataja

 

Eesti pärimusmuusika ajalooga lähemalt tutvudes selgub, et tegemist on muusikakultuuriga, mis on olnud läbi aegade nii vormilt kui sisult mõjutatud rahvus- ja kultuuridevaheliste protsesside poolt. Regilaulu puhul võime öelda, et tegemist on lauluvaraga, mis on eestlaste enda loodud ja hoitud. Kui aga uurida lähemalt nt eesti lõõtsa tekkelugu, sattume nii Saksa- kui Venemaale, enne kui eesti lõõtsameistriteni jõuame. Sama kehtib teiste pillide ja ka tantsude kohta. Riikide ja kultuuride vahelisi piire on alati ületatud. Võib isegi öelda, et seda, mis on „eesti― eesti pärimusmuusikas, ei määra mitte lihtsalt muusika, vaid Eestimaal elanud pillimeeste ning lauljate kohanemisvõime ja esteetilised eelistused, mille alusel on teatud muusika just siinmail omaks võetud.

 

Kultuurilise identiteedi teemaga puutume August Pulsti Õpistus lähedalt kokku iga päev, kuna lähtume arusaamast, et eesti pärimusmuusika sisaldab teadmisi eesti kultuurist, tekitab kuuluvustunde ja rikastab kultuurilist identiteedi. Pärimusmuusikaga seotud praktikatega on kerge liikuda erinevate identiteeti loovate ja hoidvate tasandite vahel:

  • Eesti ajalugu ja ühised kultuurinähtused: eesti külaühiskonna kultuurinähtused, nt regilaul;
  • paikkondlikud kultuurialad: ühiste kultuurinähtuste variatsioonid, paikkondlikud kultuurinähtused, nt leelotamine Setomaal, hiiukandle mäng Vormsil;
  • kultuurikandjad: head eeskujud, kes näitavad pärimuskultuuri ja -muusikat igapäevaelu loomuliku osana.

 

1. August Pulsti õpistu pärimuskultuur i õppe toetajana
1.1. Pärimusmuusika teekond koolidesse
2. Pärimusmuusika õppimine ja õpetamine
2.1. Pärimusmuusika ainetundides ja erinevate oskuste kujundamisel
2.2. Pärimusmuusika kui võimalus ainete lõimimiseks
2.3. Pärimusmuusika tunnivälistes õpikeskkondades
3. Pärimusmuusika õpetamise metoodikast – matkimismeetod ja mälupõhine musitseerimine