A A A

Õppematerjal: lõiming läbiva teemaga "Tervis ja ohutus"

Anneli Roode, Tallinna Ülikool, 2010

 

„Sõna „liiklus“ tuleneb sõnast „liikumine“, mis on füüsikaline nähtus. Seega on meie liikumist tänaval võimalik selgitada füüsikaliste mõistete abil ning muuta ainetunnid põnevamaks ja vaheldusrikkamaks,“ rääkis Maanteeameti liikluskasvatuse talituse juhataja Urve Sellenberg uut lisaõppematerjali iseloomustades. Tema sõnul aitavad töölehed ja lisalugemise tekstid õpetajal paremini lahti mõtestada liikluses toimuvat.

Lisaõppematerjal füüsika tundideks on pdf-formaadis laserplaadil ning on loetav ja avatav kõigi pdf-i toetavate programmidega. Materjal on jaotatud kolmeks osaks: metoodilised juhised õpetajale ja töölehed ning lisalugemise tekstid õpilastele. Kui töölehed võimaldavad ülesannete ja küsimuste kaudu luua seoseid kogemuste ja teadmiste vahel, siis lisalugemise tekstid aitavad kummutada mõningaid liiklusega seotud väärarusaamu ning on täienduseks õppetekstidele.

 

Õppematerjali on koolidel võimalik tellida Maanteeameti liikluskasvatuse talitusest või alla laadida Maanteeameti kodulehelt.