A A A

Muusika

muusika_kaasPõhikooli riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamisest muusikaõppes

 

Muusika õpetamisest

 

Ainekavas taotletavad õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus (õppeprotsessi kirjeldus)

Autoritest