A A A

Autoritest

TAUNO AINTS – helilooja, Tallinna Muusikakeskkooli muusikateoreetiliste ja -ajalooliste ainete õpetaja, vanemõpetaja.

 

NIINA ESKO – Kuusalu Keskkooli muusikaõpetaja/vanemõpetaja, koolikooride dirigent, Harjumaa projektkoori „ Rõõm laulust“ dirigent, ETV Lasteekraani Muusikastuudio ettevalmistus- ja mudilaskoori muusikaõpetaja dirigent, Aasta dirigent 2008, Aasta õpetaja 2009.

 

TAAVI ESKO – Kuusalu Keskkooli muusikaõpetaja/pedagoog-metoodik, koolikooride dirigent, Harjumaa projektkoori „Rõõm laulust“ dirigent, Kolga- Kuusalu kammerkoori dirigent, Eesti Koolinoorte Segakoori peadirigent, 2002 ja 2007.a Noorte laulupeo segakooride dirigent, Gustav Ernesaksa Fondi stipendiaat, Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat, Heino Kaljuste Sihtfondi laureaat, Aasta õpetaja 1994.

 

KADI HÄRMA – Keila Kooli ja Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi muusikaõpetaja/ pedagoog-metoodik, koorijuht, mentor, Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekava töörühma liige, Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimehe asetäitja/ muusikaõpetus üldhariduskoolis valdkonna juht, 2002-2010 üleriigiliste muusikaõpetuse olümpiaadide töörühma liige, Eesti Rahvuskultuuri Fondi Heino Kaljuste Sihtfondi juhatuse liige.

 

ENE KANGRON – koorijuht ja muusikaõpetaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dotsent, täienduskoolituskeskuse juhataja; üleriigilise muusikaõpetuse aineolümpiaadi komisjoni esimees; Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni juhatuse liige ja Euroopa muusikaõpetuse koostöövõrgustiku meNet töögrupi liige; rahvusvaheliste koorikonkursside laureaat (Arezzo – Itaalia, Llangollen – Wales); Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat; HTM-i ja Sihtasutuse Archimedes konkursi “Parim rahvusvahelise koostöö edendaja” võitja; Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimees 1995-2002 (aseesimees 1990-1995); Eesti Muusikanõukogu asepresident (1995-1999).

 

PILLE KARRAS – Keila Muusikakooli ja Saue Muusikakooli kandleõpetaja/vanemõpetaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrand.

 

MERIKE KUIVITS – psühholoog, lõpetanud Tartu Ülikooli 1981.a; MTÜ Vasem-parem lastepsühholoog, koolitaja; Viljandi Huvikooli muusikaõpetaja; TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lektor.

 

TUULI JUKK, MA (kasvatusteadused) – Põltsamaa Muusikakooli rütmika- ja eelklassi õpetaja, Põltsamaa „Mari“ lasteaia muusikaõpetaja, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud, Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse liige/Orff-sektsiooni juht.

 

MAIA MULDMA, PhD (kasvatusteadused) – Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi muusikadidaktika dotsent, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tallinna Ülikooli täienduskoolituse lektor, põhikooli muusikaalase õppekirjanduse autor ja kaasautor, Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat, Tallinna Ülikooli konkursi „Parim õpik“ laureaat, Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursi „Vabariiklik Teadus- ja õppekirjandus“ laureaat, Eesti Muusikaõpetajate Liidu vene õppekeelega koolide valdkonnajuht.

 

ELIN OTS, MA (kasvatusteadused) – Tabasalu Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja/koorijuht/pedagoog-metoodik, Rannamõisa lasteaia muusikaõpetaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Koolimuusika Instituudi lektor, Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimees 2002 – 2008.

 

INGE RAUDSEPP, MA (kasvatusteadused) – Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kunstiainete peaspetsialist, Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekava töörühma liige, Tallinna Ülikooli doktorant, Riho Pätsi Koolimuusika Fondi juhatuse esimees, Eesti Muusikaõpetajate Liidu asutajaliige, vastutav sekretär 1990 -2008, Eesti Muusikaõpetajate Liidu auliige, Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat, Eesti Kooriühingu juhatuse liige, 2002-2010 üleriigiliste muusikaõpetuse olümpiaadide töörühma liige.

 

CELIA ROOSE – Võru Muusikakooli direktor, pärimusmuusika õpetaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant ja pärimusmuusika õppejõud, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika dotsent.

 

AARNE SALUVEER – G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli direktor, koorijuht/muusikapedagoog/ tegevmuusik, Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekava töörühma liige, Eesti Muusikaõpetajate Liidu asutajaliige, esimees 1990-1995, Eesti Kooriühingu esimees 2000 – k.a., Laulupidude üldjuht, ETV Tütarlastekoori ja Lasteekraani Muusikastuudio Koorikooli asutaja, Euroopa Cantati ja Maailma Koorimuusika Föderatsiooni ning Maailma Koorimängude juhatuse liige.

 

TIINA SELKE, PhD (kasvatusteadused) – Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakonna muusikakasvatuse metoodika dotsent, teadus-metoodilise arenduskeskuse Riho Pätsi Keskuse juht, Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat, Ääsmäe Põhikooli muusikaõpetaja/vanemõpetaja, rahvusvaheliste muusikapedagoogikaalaste teadusajakirjade (“Problems in Music Pedagogy”, CREME jt) toimetuskolleegiumi liige, konverentside “The Changing Face of Music Education” korraldaja, rahvusvahelise koolimuusikaprojekti MUS-E koordinaator 1994-2009.

 

KAROLINA SEPP, MA (kasvatusteadused) – Eesti Rahvusvahelise Kooli muusikaõpetaja, 7.-9. klassi muusikaõpikute ja töövihikute kaasautor, Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekava töörühma liige.

 

AIVE SKUIN – Audentese Erakooli muusikaõpetaja/koorijuht, pedagoog-metoodik, 7.-9. klassi muusikaõpikute ja töövihikute kaasautor, Eesti Muusikaõpetajate Liidu vastutav sekretär.

 

VILJA SLIŽEVSKI – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia hääleseade lektoraadi juhataja, lektor, töötanud RAT “Estonias” ja RAT “Vanemuises ooperilauljana, esinenud soolokavadega, osalenud muusikali- ja draamaetendustes ning filmides.

 

TIINA STEINBERG – Aegviidu Põhikooli direktor, vanemõpetaja; töötanud muusikaõpetajana Harmi Põhikoolis 1986 – 2010, ajalooõpetajana 2004-2010; Koolielu portaali muusika õppeaine ekspert.

 

LY TAMMERIK – Gustav Adolfi Gümnaasiumi muusikaõpetaja/koorijuht/ansamblite ja solistide juhendaja/vanemõpetaja, plokkflöödi rühmaõppe praktiseerija klassitunnis.

 

LIIVI URBEL, MA (muusikapedagoogika) – Tallinna Inglise Kolledži muusikaõpetaja/ koorijuht/pedagoog-metoodik, Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava muusika ainekava töörühma juht, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Koolimuusika Instituudi lektor, 1.-4. klassi muusikaõpikute autor, Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat, üleriigiliste muusikaõpetuse olümpiaadide töörühma liige 2002-2010 ja Tallinna piirkonna töörühma juht.