A A A

Meediapädevuse nädal 2019 – "Enne mõtlen, siis jagan"

Euroopa Komisjon ja välisteenistus avaldasid detsembris 2018 väärinfo vastase tegevuskava, milles on toodud neli suurt suunda ja kümme tegevust. Üks tegevustest on ELi meediapädevuse nädala ellukutsumine alatest 2019. aasta märtsist.

Eestis toimub meediapädevuse nädal muu Euroopaga samal ajal,
18.–22. märtsil. Nädala eesmärk on tõsta laste ja noorte, õpetajate ja laiema avalikkuse teadlikkust ümbritseva teabekeskkonna võimalustest ja ohtudest, suunata tähelepanu erinevates kanalites esitatava sisu kriitilise analüüsimise vajalikkusele ning võimestada meediatarbijaid ära tundma valeuudiseid ja väärinfot.

Üheskoos pakutakse 18.-22. märtsil 2019 erinevates Eesti linnades ja koolides teadlikkust tõstvaid ning arendavaid tegevusi. Vaata nädala kava Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

Tänavu on peamisteks sihtrühmadeks:

  • kooliõpilased;
  • erialainimesed (sh õpetajad ja õppejõud);
  • laiem avalikkus.

Meediapädevuse nädala raames toimunud sündmused kantakse kõik ühisele Euroopa Komisjoni sündmuste kaardile.

Kõik, kes soovivad oma sündmust ühisele kaardile registreerida, saavad seda teha siin: Meediapädevuse nädala sündmuse registreerimine.

2019. aasta märtsis toimuvat meediapädevuse nädalat Eestis koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium.