A A A

Maavärina iseloomustus

Koostage vähemalt 10 slaidist koosnev esitlus kas hiljuti toimunud või mõnest purustavamast maavärinast. Info otsimisel ja esitluse koostamisel lähtuge järgmistest kavapunktidest. Viimase nädala jooksul toimunud maavärinad on näha aadressil http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/ ja üldist infot maavärinate kohta leiab aadressilt http://earthquake.usgs.gov/.

 

 1. Maavärina toimumise aeg ja koht
 • Mis kuupäeval (aastal) ja kellaajal toimus see maavärin?
 • Kui tugev oli maavärin? Kas see oli nõrk, keskmine või tugev maavärin?
 • Mis riigi territooriumil asus maavärina epitsenter? Kui kaugel asus see mõnest tuntumast kohast?
 • Lisage epitsentri koordinaadid (kasutage vastava maavärina andmelehte).
 • Kui sügaval asus maavärina kese?
 • Leidke maavärina epitsenter ka Google Earthi satelliidipildilt (kontrollige, et oleks sisse lülitatud maavärinate kiht Layers-Gallery-Earthquakes).
 • Lisage kaks erinevas mõõtkavas kaarti, näiteks mandri või maailmajao kaart ja riigi või veelgi väiksema piirkonna kaart, et näidata maavärina toimumiskohta. Tähistage mõlemal kaardil toimunud maavärina epitsenter.

Sobivad kaardid võite leida vastava maavärina andmelehelt.

 

 1. Geoloogiline asend
 • Leidke internetist laamtektoonika kaart (plate tectonic map) ja tehke selle põhjal kindlaks maavärina asukoht laamade äärealade suhtes.
 • Selgitage, kuidas laamad liiguvad selles piirkonnas. Lisage laamade liikumist iseloomustav skeem ja tähistage sellel maavärina epitsenter.

Laamade piiridega kaardikihi saate sisse lülitada ka Google Earthis, kui klõpsate toimunud maavärina ikoonil ja sealt edasi infotahvli vastaval lingil.

 

 1. Piirkonna üldiseloomustus
 • Iseloomustage piirkonda, kus maavärin toimus.
 • Kas maavärin toimus tihedalt või hõredalt asustatud piirkonnas? Tehke sellest tulenevalt järeldused maavärina tõenäoliste purustuste kohta.
 • Tehke kindlaks, kas selles piirkonnas toimub sageli maavärinaid?

 

 1. Maavärinaga kaasnevad nähtused
 • Mis nähtused võivad kaasneda selles piirkonnas tugeva maavärinaga (tsunami, lumelaviin, rusuvool jne)?

*Võimalusel vaadake (ja lisage kaart), kuidas levisid P-lained epitsentrist eemale: maavärina andmelehe ülamenüüst Scientific&Technical-Theoretical P-Wave Travel Times

 

 1. Kasutatud materjalid
 • Lisage ja vormistage vastavalt nõuetele kasutatud materjalide loetelu, sh internetilingid.
 • Viidake tekstis kasutatud materjalidele. Lisage piltidele ja kaartidele algallikate viited.

USGS Earthquake hazards programme:    http://earthquake.usgs.gov/