A A A

Loovtööde konverents 2015 – ettekanded

15. detsembril 2015. aastal toimunud konverents „Loov- ja uurimistööde kaudu huvitava koolini“ otsis vastust küsimustele: Kas teie kooli õpilased on koostanud mõne suurepärase loov- või uurimistöö? Kas teie kooli õpetajad on tööde juhendamise kaudu võtnud kasutusele uusi metoodikaid ja teinud koostööd kolleegide ning kogukonnaga? Kas teie koolis koostatakse loov- ja uurimistöid paljudes eri ainevaldkondades?

 

Küsitu kajastus kõigis konverentsi ettekannetes, milles õpetajad, aga ka hariduselu juhid jagasid oma kogemusi loov- ja uurimistööde läbiviimisel ja korraldamisel. Nüüd on võimalik tutvuda esitlustega nii pdf- kui ka veebivormingus.

Usume, et konverentsi ettekanded tekitavad uusi ideid, ergutavad ja arendavad nii  õpetajate kui ka õpilaste loovat mõtlemist, mis on lähteks õppeprotsessi huvitavaks muutmisele.