A A A

Loovtöö põhikooli 3. kooliastmes

Ainevaldkond Keel ja kirjandus
Esitluste ja kõnede hindamine – Krista Nõmmik, Ülle Salumäe
Uurimuse juhendamine – Kadri Sõrmus
Projekti- ja uurimistöö võimalusi kirjandusõpetuses – Ivika Hein
Lühiuurimus – Sirje Nootre

 

Ainevaldkond Sotsiaalained
Uurimistöö põhikooli inimeseõpetuses – Kristiina Tropp
Uurimistöö spetsiifika ajaloos – Tiiu Ojala

 

Ühiskonnaõpetus
Valik ideid õpilaste uurimistöödeks – Anu Toots

 

Usundiõpetus
Uurimustöö võimalused põhikoolis – Toomas Jürgestein ja Nete Tutsu