A A A

Loov- ja uurimistööde konverents 15. detsembril

Kas teie kooli õpilased on koostanud mõne suurepärase loov- või uurimistöö? Kas teie kooli õpetajad on tööde juhendamise kaudu võtnud kasutusele uusi metoodikaid ja teinud koostööd kolleegide ning kogukonnaga? Kas teie koolis koostatakse loov- ja uurimistöid paljudes eri ainevaldkondades?
Need küsimused on tähelepanu keskmes 15. detsembril 2015 toimuval konverentsil  Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

 

Konverentsi  ettekanded on jagatud kolme plokki. Esimeses ja teises plokis avatakse uurimis- ja praktiliste tööde kogemus üldisemal tasandil, kolmandas esitlevad oma kogemust paljude koolide õpetajad – kokku on esinejaid  21.

 

Pärast konverentsi koondame ettekanded õppekava veebi, kus saab erinevate kooliastmete loov-, uurimis- ja praktiliste tööde kogemusega tutvuda ka edaspidi.

 

Kindlasti pakub riiklikest õppekavadest tulenev nõue loovtööde tegemiseks hea võimaluse õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmiseks. Loov lähenemine erinevatele õppeainetele on toonud uudsust õppetöösse, arendanud ja avanud õpilaste uurijapotentsiaali, loomingulisi võimeid ning koostööoskusi.

 

Konverentsi korraldab SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

 

Konverentsi kava