A A A

Kunst

kunst_kaasKuidas lugeda uut põhikooli kunsti ainekava?

Kuidas mõista kunsti ja kunsti õpetamist?

-Näidisülesanne 1, Performance „Inimene eri ajastutel“Jane Remm
-Näidisülesanne 2, „Mõtesta ja kujuta“Tairi Karafin

-Näidisülesanne 3, „Märka ja muuda“Tairi Karafin

 

Kuidas kasutada õppetöös digitaalse tehnoloogia võimalusi?

Näidisülesanded

 

-Näidisülesanded

 

Kuidas disaini abil probleeme lahendada?

 

Kuidas luua põhikoolis loovat õppeprotsessi?

  • Õppeprotsess kunstisAnnely Köster, Eve Kiiler, Anne Susanna Lindström, Indrek Raudsepp, Anu Tuulmets

Autoritest